Zapytaj o cenę

FolGam
FolGam

FolGam
Kliknij, aby powiększyć
Konieczność ochrony środowiska, a także ochrony budynków i budowli przed wpływem środowiska, w szczególności przed wpływem wód gruntowych stwarza sytuację, w której zastosowanie folii hydroizolacyjnych i olejo-bitumoodpornych staje się nieodzowne.
 
Asortyment:
FolGam H - folia hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania uszczelnień składowisk odpadów, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budowli budownictwa ogólnego, budowli hydrotechnicznych i obiektów komunikacyjnych.
FolGam O - folia olejo- bitumoodporna przeznaczona do wykonywania uszczelnień obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz izolacji zabezpieczających przed działaniem olejów i tłuszczów.
FolGam B / BZ- folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania oczek wodnych, stawów ogrodowych.
FolGam F- folia fundamentowa przeznaczona do izolacji poziomej ław fundamentowych, murłat, ścianek działowych. Produkowana w szerokościach dostosowanych do szerokości muru.

Produkowane folie mają szerokość 2,05 m, jednak w celu minimalizacji wykonywania spoin na placu budowy są fabrycznie zgrzewane w geomembrany o wymiarach zgodnych z życzeniem Klienta (typ GEO), maksymalnie do ciężaru 500 kg, z tym, że jeden wymiar jest wielokrotnością 2,0 m, drugi maksymalnie 30 m.

Charakterystyka

- doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie podłoża,
- stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres użytkowania,
- obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę wyrobu,
- możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi,
- dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń, wykonywania obróbek detali,
- dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość połączeń wykonywanych na placu budowy,
- gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej - geomembrana nie ma tendencji do wypływania,
- odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych (badanie ITB),
- nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt,
- gwarancja 10 lat,
- możliwość recyklingu zużytych materiałów,
- produkt polski.

Zastosowanie:

W zależności od wybranego typu geomembrany FolGam można zastosować w:
- budowlach hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki i kanały wodne);
- obiektach komunikacyjnych (drogi, parkingi nasypy kolejowe, mosty, tunele, place składowe),
- budownictwie ogólnym (izolacja fundamentów, ścian podziemnych części budynków, posadzek, stropów, tarasów),
- obiektach, gdzie wymagana jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem (stacje paliw, oczyszczalnie ścieków, kotłownie olejowe, rowy odwadniające przy korpusach dróg),
- uszczelnianiu składowisk odpadów komunalnych,
- do izolacji stawów ogrodowych, oczek wodnych.

LP Właściwości

FolGam H

FolGam B

FolGam O

1

Grubość [mm]

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2

Ciężar [g/m2]

850

1020

1190

1360

1700

2550

3400

4250

5100

1360

2040

2720

3400

4080

3

Szerokość x długość * [m]

2 m x długość do 30m
Typ GEO o wymiarach dowolnych do 500 kg

2 m x długość do 30m
Typ GEO o wymiarach dowolnych do 500 kg

4

Kolor**

Czarny – FolGam H
Turkusowy – FolGam B

Czarny

5

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu [MPa]
• wzdłuż
• w poprzek

≥ 15
≥ 15

≥ 15
≥ 10

6

Wydłużenie względne przy zerwaniu, [%]
• wzdłuż
• w poprzek

≥ 200
≥ 200

≥ 200
≥ 200

7

Wytrzymałość na rozdzieranie [N/mm] nie mniej niż
• wzdłuż
• w poprzek

≥ 90
≥ 80

 

≥ 200
≥ 170

≥ 130
≥ 100

8

Wodochłonność [%]

≤ 0,5

≤ 0,5

9

Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,4 [MPa]
w czasie 72 h

brak przesiąkania

brak przesiąkania

10 Odporność na przebicie, dziurawienie statyczne, poziom odporności

K4

K4

11 Odporność na przebicie (CBR) – [kN]

1,3

1,6

1,7

2,5

3,0

5,4

5,7

1,3

2,4

3,1

3,7

4,2

12 Giętkość w temperaturze -20°C określona przy zginaniu na wałku o średnicy 5 mm

brak powstawania rys i pęknięć

brak powstawania rys i pęknięć

13 Stabilność wymiarów liniowych dla próbek małowymiarowych w temp. + 80°C [%]
• wzdłuż
• w poprzek

≤ 1,0
≤ 1,0

≤ 2,0
≤ 1,5

14 Odporność na działanie bitumu (po 14 dniach działania bitumu)określona zmianą:
- wyglądu zewnętrznego
- masy [%]
- maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu, wzdłuż [%]
- wydłużenia względnego przy zerwaniu, wzdłuż [%]
- giętkość przy przeginaniu na wałku o średnicy 5mm w temperaturze -20°C

 

 

---

---

---

 

---

 

---

 

 

brak rys, pęknięć i pęcherzy, dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy
≤ 3
≤ 15

≤ 15
brak rys i pęknięć

 

15 Odporność na działanie oleju po (7 dniach działania oleju) określona zmianą:
- wyglądu zewnętrznego
- masy [%]
- maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu, wzdłuż [%]
- wydłużenia względnego przy zerwaniu, wzdłuż [ %]
- giętkości przy przeginaniu na wałku o średnicy 5mm w temperaturze -20°C

 


---
---
---

---

---

brak rys, pęknięć i pęcherzy, dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy
≤ 3
≤ 15

≤ 15

brak rys i pęknięć

16 Starzenie atmosferyczne przyśpieszone metodą ksenonową, 1100 MJ/m2 określone zmianą:
- wyglądu zewnętrznego
- masy [%]
- maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu, wzdłuż [%]
- wydłużenia względnego przy zerwaniu, wzdłuż [%]
- giętkości przy przeginaniu na wałku o średnicy 5mm w temperaturze -20°C

 

brak rys, pęknięć i pęcherzy, dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy
≤ 1,0
≤ 10

≤ 10

brak rys i pęknięć

brak rys, pęknięć i pęcherzy, dopuszczalna nieznaczna zmiana barwy
≤ 4,0
---

---

brak rys i pęknięć

17 Działanie kąpieli testowych o pH 9,0 i pH 4,5 po 28 dniach określone zmianą:
- wyglądu zewnętrznego
- masy [%]
- wymiarów liniowych [%]
wzdłuż
w poprzek
- maksymalnego naprężenia przy rozciąganiu, wzdłuż [%]
- wydłużenia względnego przy zerwaniu, wzdłuż. [%]

może wystąpić nieznaczna zmiana barwy
≤ 5,0
≤ 2,0
≤ 2,0

≤ 10

≤ 10

 

---
---
---
---

---

---

 

*/ dla folii typu GEO jeden wymiar jest wielokrotnością 2,0 m a drugi nie może być dłuższy niż 30m
**/ w przypadku indywidualnych zamówień istnieje możliwość wyprodukowania folii w innym kolorze po uzgodnieniu.
Opinie
Historia przeglądania
Ostatnio wybrane produkty
  1. FolGam
    FolGam
    Zapytaj o cenę (w Gamrat)
Koszyk jest pusty
Powiadom znajomych
 
Powiadom znajomych o ofercie