Zapytaj o cenę

Rury polietylenowe MULTI 2 do ciśnieniowych rurociągów
RPM2

Rury polietylenowe MULTI 2 do ciśnieniowych rurociągów
Kliknij, aby powiększyć

Opis produktu:

Rury MULTI2 wykonane z polietylenu (PE) są przeznaczone do budowy ciśnieniowych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych. Rury mają konstrukcję typu "rura w rurze", tzn. ich konstrukcję stanowią dwie rury - przewodowa i zabezpieczająca (osłonowa). Rura zabezpieczająca (osłonowa) i przewodowa wykonane są z polietylenu tej samej klasy. Rura zabezpieczająca (osłonowa) nie jest trwale związana (zespolona) z rurą przewodową. Rury przewodowe produkowane są o nominalnej średnicy zewnętrznej od 90 do 500 mm, w szeregu wymiarowym od SDR 6 do SDR 41. Rura zabezpieczająca (osłonowa) ma różną, zależną od średnicy rury przewodowej, grubość ścianki i spełnia rolę ochrony mechanicznej.

Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania:

Rury MULTI2 przeznaczone są do budowy instalacji i sieci ciśnieniowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dzięki rurze zabezpieczającej (osłonowej), rury przewodowe są chronione i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji oraz mogą być stosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz do budowy i renowacji sieci metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi. Przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych ciśnieniowych systemach kanalizacyjnych, wodociągowych i odwodnieniowych oraz jako przepusty i rury osłonowe, układane w gruncie w pasie drogowym (pod jezdnią i poza jezdnią) lub w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej, metodą wykopową oraz metodą przecisków sterowanych. Mogą być stosowane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami projektowania, układania i montażu systemów kanalizacyjnych i wodociągowych oraz osłonowych Zastosowanie rur i kształtek powinno opierać się na projekcie budowlanym uwzględniającym warunki wodno-gruntowe. przewidywane obciążenia i technologię prac.
Rury MULTI2 przeznaczone są do przesyłania wody i ścieków pod ciśnieniem, o temperaturze o wartości do 20°C.
Rury MULTI2 mają konstrukcje złożoną z rury przewodowej i zabezpieczającej (osłonowej), mającej za zadanie ochronę rur przewodowej w czasie transportu, magazynowania, montażu i eksploatacji. Warstwa zewnętrzna może być wykonana zarówni z takiego samego materiału jak rura przewodowa, jak również z innego tworzywa. Obie części nie są ze sobą trwale połączone.
Opinie
Historia przeglądania
Ostatnio wybrane produkty
  1. Rury polietylenowe MULTI 2 do ciśnieniowych rurociągów
Koszyk jest pusty
Powiadom znajomych
 
Powiadom znajomych o ofercie