Zapytaj o cenę

Rury MULTI2 i TWIN
MULTI2 i TWIN

Rury MULTI2 i TWIN
Kliknij, aby powiększyć
Nowe bardzo wymagające warunki budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych spowodowały bardzo mocny rozwój materiału jakim jest polietylen (PE) w kierunku doskonalenia jego właściwości zwłaszcza odporności na propagację pęknięć co z kolei spowodowało powstanie nowych typów rur które zapewniają odpowiedni poziom ochrony oraz ich długotrwałą wytrzymałość i czas eksploatacji. Nowe typy surowca oraz nowe konstrukcje rur z PE zaspokajają nowe potrzeby rynkowe oraz spowodowały zastosowanie nowych bardziej ekonomicznych technologii ich posadawiania.

Cechy:
- Większa ochrona
- Większe bezpieczeństwo
- Dłuższa żywotność
- Większa wytrzymałość na skrajne obciążenia mechaniczne
- Możliwość stosowania różnych technologii posadawiania rur
- Mniejsze koszty inwestycyjne
- Krótszy okres realizacji inwestycji

Rury jednowarstwowe
- Układanie rur zgodne z międzynarodowymi normami z podsypką wykonaną z piasku lub drobnoziarnistego żwiru
- Należy unikać uszkodzeń powierzchni rury takich jak karby, nacięcia, rowki – źródło propagacji pęknięć
- Dłuższy okres inwestycji i większe koszty

Rury warstwowe
- Ekonomiczne układanie bez podsypki piaskowej w technologii wykopowej
- Duża większa odporność na obciążenia punktowe i zarysowania oraz karby i związaną z tym duża odporność na propagację pęknięć
- Zastosowanie w technologiach bezwykopowych bez ryzyka uszkodzenia rury
- Szybszy okres realizacji inwestycji

Sytuacje wywołujące zjawisko propagacji pęknięć w rurach PE
1. Zarysowania lub nacięcia zewnętrznej powierzchni rury powstałe przed instalacją (niewłaściwe składowanie, transport ) lub w trakcje montażu. ( powszechna zasada – rura z uszkodzeniami zewnętrznej powierzchni sięgającej głębiej niż 10 % grubości ścianki nie powinna być instalowana ze względów bezpieczeństwa).
2. „Naciski punktowe” – bezpośredni kontakt z zewnętrzna powierzchnią rury twardego (ostrego) elementu (np. kamienia) , który powoduje powstawanie w ściance rury dodatkowego naprężenia. Wraz z upływem czasu, po przeciwnej stronie ścianki rury w wyniku jednoczesnego powstawania naprężeń od ciśnienia wewnętrznego i naprężeń od nacisku elementu zostaje zainicjowane pęknięcie, które propaguje z postępem czasu.

Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna wprowadziła do produkcji oraz swojej oferty handlowej rury polietylenowe dwuwarstwowe w dwóch typach o nazwie MULTI 2 i TWIN.
Rury MULTI2 i TWIN przeznaczone są do budowy instalacji i sieci wodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i grawitacyjnej oraz jako rury osłonowe. Sieci z rur i kształtek MULTI2 i TWIN mogą być układane w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami tradycyjnymi i wąskowykopowymi. Rury MULTI2 i TWIN mogą być również stosowane do budowy i renowacji sieci metodami bezwykopowymi.

Odcinki rur i kształttek MULTI2 i TWIN łączone są następującymi metodami:
- zgrzewanie doczołowe,
- zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych,
- połączenia mechaniczne przy pomocy złączy zaciskowych i złączy kołnierzowych przeznaczonych do rur polietylenowych.

Rury TWIN i MULTI2 przeznaczone są do przesyłania wody i ścieków pod ciśnieniem, o temperaturze o wartości do 20oC.

Rury i kształtki TWIN i MULTI2 mogą być stosowane również jako osłony kabli energetycznych, teletechnicznych i innych na zewnątrz i wewnątrz budynków.
Zgodnie z Atestem Higienicznym Nr HK/W/0179/01/2009 wydanym przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, rury i kształtki TWIN objęte Aprobatą spełniają wymagania higieniczne i mogą być stosowane w instalacjach i sieciach przesyłających wodę przeznaczoną do spożycia.

Różnice konstrukcyjne rur polietylenowych:
Rura dwuwarstwowa MULTI 2
- Warstwy tworzywa nie połączone molekularnie
- Materiał PE 80 lub PE 100
    
Rura dwuwarstwowa TWIN
- Warstwy tworzywa połączone molekularnie
- Materiał: PE100/PE 100 RC

Różnica pomiędzy rurą MULTI2 , a TWIN polega na tym że rura TWIN wykonana jest z dwóch warstw polietylenu połączonych ze sobą molekularnie. W rurach MULTI 2 nie ma połączenia molekularnego warstw tworzywa , warstwy wykonywane są w zależności od przeznaczenia z polietylenu klasy PE 80 oraz PE 100. W rurach typu TWIN obie warstwy wykonane są z polietylenu klasy PE100 przy czym zewnętrzna warstwa z odmiany PE100 RC – tworzywa odpornego na propagację pęknięć. Producent stosuje do produkcji wyrobów polietylen klasy PE 100RC o wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe.

Właściwości fizyczne polietylenu stosowanego do produkcji rur TWIN powinny być zgodne z podanymi w normach PN-EN 12201-1:2004 i PN-EN 13244-1:2004.

Rury MULTI2
- zakres fi 90 – 400 mm
- surowiec PE80 lub PE100
- SDR 11, SDR 17

Zakres średnic
(średnica rury przewodowej / minimalna śred. Zewn)

PE100 SDR 11 PN 16
(indeks wyrobu)

PE100 SDR 17 PN 10
(indeks wyrobu)

90/95

419014309

419034309

110/115

419014311

419034311

125/131

419014312

419034312

140/146

419014313

419034313

160/167

419014314

419034314

180/187

419014315

419034315

200/207

419014316

419034316

225/233

419014317

419034317

250/258

419014318

419034318

280/288

419014319

419034319

315/324

419014320

419034320

355/364

419014326

419034326

400/409

419014321

419034321


Rury TWIN zakres fi 180 – 800 mm

Rury dwuwarstwowe do wody SDR 11, fi 180-800, PE 100/PE100RC

 

 

180x16,4

200x18,2

225x20,5

250x22,7

280x25,4

315x28,6

355x32,2

400x36,3

450x40,9

500x45,4

560x50,8

630x57,2

waga

8,35

10,3

13,04

16,04

20,11

25,47

32,32

41,04

51,99

64,14

80,36

101,81

całkowita

grubość

ścianki

16,4 +

1,8

18,2 +

2,0

20,5 +

2,2

22,7 +

2,4

25,4 +

2,7

28,6 +

3,0

32,2 +

3,4

36,3 +

3,8

40,9 +

4,2

45,4 +

4,7

50,8 +

5,2

57,2 +

5,9

grubość

 warstwy

wierzchniej

3,3

3,6

4,1

4,5

5,1

5,7

6,4

7,3

8,2

9,1

10,2

11,4

grubość

warstwy

spodniej

13,1

14,6

16,4

18,2

20,3

22,9

25,8

29,0

32,7

36,3

40,6

45,8

 

Rury dwuwarstwowe do wody SDR 17, fi 180-800, PE 100/PE100RC

 

 

180 x

10,7

200 x

11,9

225 x

13,4

250 x

14,8

280 x

16,6

315 x

18,7

355 x

21,1

400 x

23,7

450 x

26,7

500 x

29,7

560 x

33,2

630 x

37,4

710 x

42,1

800 x

47,4

waga

5,65

9,68

8,85

10,85

13,63

17,26

24,96

27,77

35,18

43,47

54,45

68,98

87,52

111,00

całkowita

grubość

ścianki

10,7 +

1,2

11,9 +

1,3

13,4 +

1,5

14,8 +

1,6

16,6 +

1,8

18,7 +

2,0

21,1 +

2,3

23,7 +

2,5

26,7 +

2,8

29,7 +

3,1

33,2 +

3,5

37,4 +

3,9

42,1 +

4,4

47,4 +

4,9

grubość

 warstwy

wierzchniej

2,1

2,4

2,7

3,0

3,3

3,7

4,2

4,7

5,3

5,9

6,6

7,5

8,4

9,5

grubość

warstwy

spodniej

8,6

9,5

10,7

11,8

13,3

15,0

16,9

19,0

21,4

23,8

26,6

29,9

33,7

37,9

 

 


Opinie
Historia przeglądania
Ostatnio wybrane produkty
  1. Rury MULTI2 i TWIN
    Rury MULTI2 i TWIN
    Zapytaj o cenę (w Gamrat)
Koszyk jest pusty
Powiadom znajomych
 
Powiadom znajomych o ofercie