Filtr z płukaniem wstecznym z przyłączem obrot., 3/4" 100µmFiltr z płukaniem wstecznym z przyłączem obrot., 3/4" 100µm
Filtr z płukaniem wstecznym z przyłączem obrot., 3/4" 100µm