Nawiertka do nawierceń górnych z zaworem do rur PCV