Nawiertka do nawierceń górnych z zaworem kulowym do rur PCV