Nawiertka do nawierceń bocznych z zaworem do rur PE