Z zaworem skośnym grzybkowym i zaworem antyskażeniowym