Z kulowymi zaworami odcinającymi przed i za wodomierzem 1