Z kulowymi zaworami odcinającymi i zaworem antyskażeniowym 1