Jednokołnierzowy stoż.- membr. zwrotny zawór antyskażeniowy